Szukaj:

Twój koszyk:

Koszyk jest pusty

Dane techniczne


ACWK-6

Podstawowe dane techniczne

 • Napięcie zasilania: sieciowe: 230V AC/ 50Hz;
 • Zasilanie awaryjne: akumulator 12V/ 1,2Ah, zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym średniozwłocznym 3,15A
 • Pobór mocy: max 10W
 • Ilość linii dozorowych: 6
 • Ilość bezpotencjałowych wyjść alarmowych: 1
 • Parametry wyjścia bezpotencjałowego: Umax=350Vpp, Imax=3A
 • Ilość alarmowych wyjść strefowych: 0
 • Parametry alarmowego wyjścia strefowego: nie dotyczy

Sygnalizowane stany alarmowe:

 • uruchomienie przycisku ALARM
 • uszkodzenie linii dozorowej lub istotna zmiana parametrów elektrycznych linii
 • rozładowanie akumulatora, brak akumulatora, obniżone napięcie

Sposób sygnalizacji alarmu:

 • optyczny: dioda na płycie czołowej centralki wskazująca zagrożoną strefę
 • akustyczny, wbudowany brzęczyk piezoelektryczny 95 dB
 • zwarcie zacisków NO-COM ALARM na listwie zaciskowej konsoli, obciążenie 4A / 250V AC
 • wysłanie komunikatu alarmowego po magistrali RS485 - nie dotyczy

Czas działania przy braku zasilania sieciowego w stanie czuwania: minimum 24h przy prawidłowym stanie akumulatora (zależny od ilości wykorzystanych obwodów dozorowych i stanu akumulatora)

Czas działania w stanie alarmowym przy braku zasilania sieciowego – minimum 4 godziny pod warunkiem właściwego stanu akumulatora; zależny od ilości włączonych sygnalizatorów strefowych

Interfejs użytkownika:

 • 6 diod LED (czerwonych) odpowiadających sześciu obwodom dozorowym
 • 1 dioda LED (żółta) sygnalizująca obecność i stan zasilania awaryjnego
 • 1 dioda LED (zielona) sygnalizująca obecność zasilania sieciowego
 • przycisk TEST / KASOWANIE

Dodatkowe złącze komunikacyjne:  brak

Wymiary:

 • konsola ACWK-6S : 190 x 160 x 100 [mm]  (wys. x szer. x gł.)
 • przycisk alarmowy:  64 x 58 x 45 [mm]  (wys. X szer. x  gł.)

Stopień ochrony:

 • wersja obudowy z drzwiczkami – IP65
 • przycisk alarmowy:  IP65

Warunki pracy:

 • temp. pracy konsoli 10°C…+60°C, 
 • temp. składowania konsoli: -20°C…70°C
 • wilgotność (konsola): 0…75% bez kondensacji
 • przycisk alarmowy: temp. pracy: -35°C ...+80°C wilgotność: 90%

Wytyczne do instalacji elektrycznej urządzenia:

 • podłączenie centrali ACWK-6 do sieci zasilającej należy wykonać trzema przewodami tj. przewodem ochronnym (PE), neutralnym (N) i fazowym (L); zalecany przekrój przewodu : 3 x 0,75mm2.
 • minimalny przekrój przewodów łączących przyciski z centralą: 2 x 0,5mm2
 • długość linii łączących przyciski z centralą może dochodzić do 500m pod warunkiem utrzymania wysokich parametrów elektrycznych i zminimalizowanego wpływu zakłóceń
 • zewnętrzny sygnalizator wymaga zewnętrznego źródła zasilania; przekrój i rodzaj przewodu należy dobrać według podłączenie instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez wykwalifikowany i upoważniony do tego personel

ACWK-6S

Podstawowe dane techniczne (ACWK-6S)

 • Napięcie zasilania:  230V AC/ 50Hz ;
 • Zasilanie awaryjne:  akumulator żelowy 12V/ 2,3Ah, 
zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym średniozwłocznym 3,15A.
 • Pobór mocy:  16W max
 • Ilość linii dozorowych:  6
 • Ilość bezpotencjałowych wyjść alarmowych:  1
 • Parametry wyjścia bezpotencjałowego: Umax=350Vpp, Imax=3A
 • Ilość alarmowych wyjść strefowych:  6
 • Parametry alarmowego wyjścia strefowego:  U=11÷14V DC, Imax=350mA

Sygnalizowane stany alarmowe:

 • uruchomienie przycisku ALARM
 • uszkodzenie linii dozorowej lub istotna zmiana parametrów elektrycznych linii
 • rozładowanie lub uszkodzenie akumulatora

Sposób sygnalizacji alarmu:

 • optyczny: dioda na płycie czołowej centralki wskazująca zagrożoną strefę
 • akustyczny: wbudowany brzęczyk piezoelektryczny 95 dB
 • zwarcie zacisków NO-COM ALARM na listwie zaciskowej konsoli, obciążenie 4A / 250V AC
 • wysłanie komunikatu alarmowego po magistrali  RS485 / Modbus (opcja)

Czas działania przy braku zasilania sieciowego w stanie czuwania: minimum 24h przy prawidłowym stanie akumulatora (zależny od ilości wykorzystanych obwodów dozorowych i stanu akumulatora)

Czas działania w stanie alarmowym przy braku zasilania sieciowego – minimum 0,5 godziny pod warunkiem właściwego stanu akumulatora; zależny od ilości włączonych sygnalizatorów strefowych

Interfejs użytkownika:

 • 6 diod LED (czerwonych) odpowiadających sześciu obwodom dozorowym
 • 1 dioda LED (żółta) sygnalizująca obecność i stan zasilania awaryjnego
 • 1 dioda LED (zielona) sygnalizująca obecność zasilania sieciowego
 • przycisk TEST/KASOWANIE

Dodatkowe złącze komunikacyjne:  1 x RS485 / protokół komunikacyjny Modbus( opcja )

Wymiary:

 • konsola ACWK-6S : 230 x 185 x 120 [mm]  (wys x szer x gł.)
 • przycisk alarmowy:  64 x 58 x 45 [mm]  (wys. X szer. x  gł.)

Stopień ochrony:

 • wersja obudowy z drzwiczkami – IP65
 • przycisk alarmowy:  IP 65

Warunki pracy:

 • temp. pracy konsoli 10°C…+60°C, 
 • temp. składowania konsoli: -20°C…70°C
 • wilgotność (konsola): 0…75% bez kondensacji
 • przycisk alarmowy: temp. pracy: -35°C ...+80°C wilgotność: 90%

Wytyczne do instalacji elektrycznej urządzenia:

 • podłączenie centrali ACWK-6 do sieci zasilającej należy wykonać trzema przewodami tj. przewodem ochronnym (PE), neutralnym (N) i fazowym (L); zalecany przekrój przewodu : 3 x 0,75mm2.
 • minimalny przekrój przewodów łączących przyciski z centralą: 2 x 0,5mm2
 • długość linii łączących przyciski z centralą może dochodzić do 500m pod warunkiem utrzymania wysokich parametrów elektrycznych i zminimalizowanego wpływu zakłóceń
 • zewnętrzny sygnalizator wymaga zewnętrznego źródła zasilania; przekrój i rodzaj przewodu należy dobrać według podłączenie instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez wykwalifikowany i upoważniony do tego personel