Szukaj:

Twój koszyk:

Koszyk jest pusty

Opis alarmu ACWK-6 i ACWK-6S


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszym klientom wprowadziliśmy do sprzedaży system bezpieczeństwa "ALARM CZŁOWIEK W KOMORZE ACWK-6". Dzięki otrzymywanym uwagom i opiniom opracowaliśmy urządzenie, które będzie mogło obsługiwać jednocześnie do 6 stref (przycisków), przy czym działanie każdego z nich jest indywidualnie sygnalizowane na konsoli.

W sprzedaży dostępne są dwie wersje:

ACWK-6

ACWK-6S

Możliwości ACWK-6 ACKW-6S
Podtrzymanie bateryjne Tak Tak
Wbudowana sygnalizacja akustyczna Tak Tak
Wbudowana sygnalizacja optyczna (ledowa) Tak Tak
Podświetlane przyciski Tak Tak
Zewnętrzny styk bezprądowy Tak Tak
Monitorowanie linii zasilającej przyciski Tak Tak
Akumulatorowe zasilanie dodatkowego sygnalizatora zewnętrznego Nie Nie
Niezależne podłączenie zewnętrznego sygnalizatora dla każdej strefy Nie Tak
Akumulatorowe zasilanie dodatkowego sygnalizatora dla każdej strefy Nie Tak
Powiadamianie protokołem modbus; standard RS485 (opcja) Nie Tak

Alarm sygnalizowany jest przy pomocy dwutonowego brzęczyka oraz świecącej czerwonej diody.

Wersja ACWK-6 - możliwe jest podłączenie zewnętrznego sygnału (syrena, dzwonek, lampa) poprzez dodatkowy styk bezprądowy przenoszący maksymalne obciążenia 230V, 50Hz, 2A.

Wersja ACWK-6S -możliwe jest podłączenie zewnętrznego sygnału (syrena, dzwonek, lampa) poprzez dodatkowy styk bezprądowy przenoszący maksymalne obciążenia 230V, 50Hz, 2A oraz podłączenie zewnętrznego sygnału akustyczno/dźwiękowego, niezależnego dla każdej strefy zasilanego bateryjnie z konsoli.

W przypadku przerwy w zasilaniu podstawowym (220V) praca urządzenia pozostaje nie zakłócona, ponieważ zostaje wtedy automatycznie włączone zasilanie rezerwowe (bateryjne), co sygnalizuje zapalona żółta dioda. Przy zasilaniu podstawowym akumulator jest doładowywany do pełnej pojemności w sposób automatyczny, co gwarantuje jego długie działanie w każdym momencie.

Włącznik alarmu umieszcza się w pobliżu drzwi w miejscu dobrze widocznym i nie zasłoniętym towarem i dla lepszej jego widoczności jest wyposażony w świecącą ciągle czerwoną diodę również w czasie zasilana rezerwowego. W razie wypadku należy przycisnąć przycisk aktywując zadziałanie alarmu, zapalenie się czerwonej diody, dzwonienie brzęczyka i zwarcie styku alarmowego.

Najważniejsze cech systemu:

Zadaniem urządzenia alarmowego ALARM-CZŁOWIEK W KOMORZE jest sygnalizowanie zagrożenia bezpieczeństwa człowieka przebywającego w pomieszczeniu chłodniczym.

Wywołanie alarmu następuje przez naciśnięcie jednego ze specjalnie oznaczonych i podświetlanych przycisków ulokowanych w wyznaczonych miejscach dozorowanych pomieszczeń.

Stałemu dozorowi podlegają również linie przewodowe łączące przyciski alarmowe z centralką, a niebezpieczne obniżenie ich parametrów elektrycznych, zwarcie lub przerwa, jest natychmiast sygnalizowana w centrali. Długość przewodu może sięgać 500m.

Sygnalizacja stanu alarmowego odbywa się na kilka sposobów:

  • akustycznie,
  • za pomocą wbudowanego brzęczyka o dużej sile dźwięku (95 dB)
  • optycznie, przez zapalenie odpowiedniej lampki w centrali alarmowej
  • załączenia zewnętrznego obwodu alarmowego w dowolnej odległości
  • powiadamianie protokołem modbus; standard RS485 (opcja na zamówienie dla wersji ACWK-6S)
  • załączenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno/dźwiękowego (1 sygnalizator dla konsoli - wersja ACWK-6;
    6 sygnalizatorów, dla każdej strefy osobny - wersja ACWK-6S)

Głównym elementem urządzenia alarmowego jest centralka alarmowa (konsola) posiadająca własne zasilanie akumulatorowe, które zapewnia poprawne działanie nawet przy braku zasilania sieciowego przez wiele godzin. Przejście na zasilanie rezerwowe jak i ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie. Poziom naładowania akumulatora jest monitorowany przez mikroprocesor, a jego niebezpiecznie niski stan jest sygnalizowany optycznie i akustycznie.

Do centralki alarmowej można podłączyć 6 niezależnych obwodów alarmowych. Każdy z obwodów wymaga użycia tylko jednego przewodu dwużyłowego, na końcu którego montuje się specjalnie przygotowany podświetlany przycisk.

Naciśnięcie przycisku alarmowego wywołuje alarm w centralce i jest potwierdzone pulsowaniem światła lampki w przycisku.

Dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa, skasowanie alarmu zainicjowanego z przycisku jest możliwe jedynie na drodze przeprowadzenia określonych czynności wymuszających sprawdzenie zagrożonego miejsca. Przyjęta programowo procedura kasacji nie pozwala na zlekceważenie stanu alarmowego i pochopne skasowanie go bez zbadania przyczyny i usunięcia zagrożenia.

Oparta na nowoczesnym układzie mikroprocesorowym konstrukcja centralki i szerokie możliwości konfiguracji, predysponują ją do wielu innych zastosowań, gdzie występuje zagrożenie wystąpienia czynników fizyko-chemicznych groźnych dla człowieka, takich jak: dym, opary chemiczne, ogień, itp.