Szukaj:

Twój koszyk:

Koszyk jest pusty

Przepisy prawne dotycząc ACWK-6 

Polska Norma PN-EN 378-1 +A2:2012

Obowiązek prawny stosowania sygnalizacji alarmowej

Polska Norma PN-EN 378-1+A2:2012

Tytuł: Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

Zakres normy: Określono wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska w zakresie projektowania, konstrukcji, produkcji, montażu, eksploatacji, konserwacji i likwidowania instalacji ziębniczych oraz ich wyposażenia, dotyczące w szczególności: - instalacji ziębniczych wszystkich wielkości, stacjonarnych i przewoźnych, w tym pomp ciepła; - systemów pośredniego ziębienia lub ogrzewania. Podano klasyfikację i kryteria wyboru systemów ziębienia lub ogrzewania, klasyfikację pomieszczeń oraz czynników ziębniczych wraz z ich doborem. Podano definicje 86 terminów

Załącznik D (informacyjny) PN-EN 378-1, który mówi o bezpieczeństwie w komorach chłodniczych o temperaturze poniżej 0°C określa wymogi dotyczące urządzeń alarmowych (sygnalizacja awaryjna) dla komór chłodniczych o kubaturze powyżej 10m3:

  • włącznik alarmowy powinien być dobrze widoczny, oświetlony (podświetlony), zapewniający uruchomienie alarmu sygnalizacyjnego znajdującego się w pomieszczeniu, gdzie jest zapewniona stała obecność osób;
  • odwołanie alarmu może nastąpić tylko po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury wyłączenia sygnalizacji.
  • urządzenie alarmowe powinno posiadać zasilanie bateryjne o napięciu co najmniej 12V, a okres działania na podtrzymaniu bateryjnym nie powinien być krótszy niż 10h; ładowanie baterii powinno się odbywać w sposób automatyczny;
  • zasilanie alarmu powinno być z innego obwodu niż zasilanie urządzeń chłodniczych;
  • system sygnalizacji powinien być zabezpieczony przed przerwaniem obwodu np. w wyniku korozji lub osadzania się lodu na stykach urządzenia.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dz.U.03.98.902 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego (Dz.U. z dnia 3 czerwca 2003 r.)

 

Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.pdf

oraz

Dziennik Ustaw nr 134 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkie pomieszczenia o temperaturze poniżej +5°C (278 K) muszą być wyposażone w instalację sygnalizacyjną z napisem w brzmieniu "Uwaga - człowiek w komorze", wskazującą na obecność w niej pracowników.

Dziennik Ustaw nr 34 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r.

Dziennik Ustaw nr 134 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa.